To Vax: Kas läksid füüsiliselt, etteteatamata elfa sõjamäe büroosse?