Misiganes "mõõteriist" on abivahend mõõtmise teostamiseks.
Mõõtmine on mõõdetava füüsikalise suuruse võrdlemine teise sama tüüpi suurusega, mis on mõõtühikuks kokku lepitud.
Millise füüsikalise...