Sõjaväes oli juhus kohtuda teisase sagedusetaloniga.
Seal oli signaalide sageduste võrdleminei lahendatud nii:
Oli üks siinus ja teisest sagedusest pulss.
Siinuse faasi keerati ja anti signaalid...