Rääkides ruumi mõõtmetest ja kaldseintest nagu riksx ülalpool joonestas käib jutt ilmselt madalate sageduste leviku parendamisest ruumis. Kas pole mitte õige, et kaldseinad täidavad oma rolli vaid...