Natuke skeemi saad joonistada, et mis ahelas ta on seal?