Ekspordiks toodeti tähisega LM381. Need olid mürade suhtes kõige paremad. Analoogne lihtsustatud asi on LM387, ainult teine korpus.