Arvestage, et see 50W on kesk- ja kõrgsagedusel, seega võimsust ropult, rohkem kui paljud keskmised taluvad.
27V peatoitega võiks prooviks väikesed takistid jadamisi panna, kidravõimu puhul annaks...