Täiendan.
See RC ahel on seal seepärast, et kõrgetel sagedustel muutub negatiivne tagasiside positiivseks (kulub ju teatud aeg signaalil kivi läbimiseks) ja teatud sagedusel on faasinihe -180...