Vanematel mobladel on MHL või SlimPort. Uuematel (nagu Samsung A5) ainult Miracast vms.