Tal RAM 160 , Intel II, HD 20GB

Kas annab kiiremaks teha?

Kas 120GB HD läheb sisse?