Kuulasin Raadio Vatikani vahetevahel '67. ... '69. a. vahemikus, kindlasti pärast '65. Tuli läbi müra ja vilede, ilmselt oli lahja saatja (muudele nuhtlustele lisaks).