Huvitav, milleks peaks see ettevõtmine hea olema?
Mida tahetakse saavutada?