siis vajab täpsustavat selgitust see kast, kus näidatakse, missugused õigused kehtivad.

jama, kui seal väidetakse olemas olevat õigusi, mida tegelikult pole.