Riiulite korrastamise/sorteerimisega tekkis rida raamatuid, milledele võiks lugeja leida.

Valgusest ja valgustusest (D.Vardla, 1960)
Heliamatörism (H. Pedusaar, 1973)
Helitehnika (I.Eiskop, A.Sillart, 1973)
Elektroonikakonstruktor (L.Abo, 1972)
Raadiolülitused (L.Abo, 1990)
Elektrotehnika Praktikum Keskkoolis (G.Aru, 1961)
Taskuraadiod (M.Rumjantsev, 1967)
Kuidas Inimene Taltsutas Laine (A.Plonski, 1964)
Elektri- Ja Raadiomaterjalid (J.Lõssatsenko,1968)
Raadiokorrastaja Käsiraamat (E.Alt, E.Jakoobi, 1960)
Raadiovastuvõtjate Korrastamine (E.Jakoobi, 1969)
Raadiovastuvõtuseadmed (A.Isotamm, 1968)
Värvitelerid (K.Varandi, 1987)
Grammofonid JJa Võimendid (K.Varandi, 1983)
Technische Formeln (1969) pisike saksakeelne valemite kogu.