Võta sellest sonyst ära Q701/Q751 ja Q702/752 ja vaata, kas sisend nr 1 töötab?